Filmen op de UvA

Om te filmen op locaties van de UvA is toestemming nodig. Toestemming kan uitsluitend worden verleend door de facilitaire evenementscoördinator. Uitsluitend aanvragen die met de daartoe bestemde formulieren worden ingediend, worden in behandeling genomen.

Uitgangspunt is altijd dat filmopnames het onderwijs, het onderzoek en de bedrijfsvoering niet mogen hinderen. Ook mogen studenten, medewerkers en andere bezoekers van de gebouwen van de UvA onder geen beding in beeld worden gebracht zonder dat zij daar vooraf expliciete teoestemming voor hebben gegeven.

In beginsel worden alleen aanvragen gehonoreered waarbij sprake is van een directe relatie met de universiteit, zoals een interview met een wetenschapper van de UvA of het filmen van een activiteit aan de UvA.

In de aanvraagprocedure wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvragen van nieuwsmedia ten behoeve van journalistieke producties and aanvragen ten behoeve van andersoortige producties/locatieverzoeken. De aanvraagtermijn voor deze laatste categorie is 15 werkdagen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

6 april 2018