Nieuws & Agenda

Brexit

Hier vind je een selectie van onze vele experts op het gebied van de Brexit.

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Stef Blockmans

Prof. dr. Steven Blockmans

Steven Blockmans is hoogleraar EU External Relations Law and Governance. Hij behandelt vooral de politieke en institutionele vraagstukken omtrent Brexit en de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK. 

Christina Eckes, hoogleraar FdR, Europees recht

Foto: Dirk Gillissen

Prof. dr. Christina Eckes

Christina Eckes is hoogleraar European Law. Haar onderzoek richt zich op de grondwettelijke en institutionele uitdagingen rond de Brexit, zowel voor de 27 EU-lidstaten als het Verenigde Koninkrijk.

dhr. prof. dr. Mark Deuze, medewerker FGw, hoogleraar Mediastudies, i.h.b. journalistiek

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Mark Deuze

Mark Deuze is hoogleraar Mediastudies. Deuze woont deels in het Verenigd Koninkrijk en maakt het debat over de Brexit-deal van dichtbij mee in de lokale pub of op de markt.  Met die ervaring vergelijkt hij de Britse verslaggeving over de Brexit met de Nederlandse berichtgeving en duidt hij de rol van de journalistiek en andere mediaberoepen zoals film, reclame en muziek. 

Prof. Annette Schrauwen

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Annette Schrauwen

Annette Schrauwen is hoogleraar Europese Integratie, in het bijzonder burgerschapsrecht en geschiedenis. Haar expertise betreft de gevolgen van Brexit voor EU-burgers en hun gezinsleden in het Verenigd Koninkrijk en Britse burgers in de EU. Wat betekent een deal of no deal voor hun verblijfsrechten, reisrechten en sociale zekerheid?

Anne van Wageningen

Dr. Anne van Wageningen

Anne van Wageningen is universitair docent Europees recht en Europese integratie. Zijn expertise betreft het Europees hoger onderwijsrecht, inclusief onderzoekrecht, waaronder de consequenties van een Brexit voor uitwisseling van studenten en docenten van Groot-Brittannië naar de EU en vice versa en wetenschappelijke samenwerking tussen EU Lidstaten en Groot-Brittannië.

Prof. dr. Jonathan Zeitlin

Jonathan Zeitlin is hoogleraar Public Policy and Governance. Zijn expertise betreft het EU-besluitvormingsproces, de werking van de interne markt, EU-regelgeving en handelsbeleid en mogelijke opties voor toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk. 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

14 januari 2019